voor gastauteurs

Thema Huisvesting

En weer is er een rapport uitgekomen wat een taboe legt op dierlijke consumptie. Vlees wordt het nieuwe roken genoemd en toekomstvisioenen zijn geheel veganistisch. Als boer zou je er horendol van worden en reacties vanuit de boerenorganisaties zijn als vanouds defensief. De huidige coalitie wuift de aanbeveling weg en schuift het rapport bij tientallen andere in de la, het geluid blijft. Omdat deze opgeklopte boerengenocide niet vanzelf overwaait is het beter om met een effectief antwoord te komen.

 

Hypocriet

De Nederlandse overheid laat zich vaak leiden door de waan van de dag, eigen visie is er niet. De Randstedelijke waan wordt bepaald door kleine groepjes grote schreeuwers en hits op social media. Om een visie te ontwikkelen (….) worden onderzoeksbureaus ingezet welke vervolgens rapporten spuwen en er vaak al gekleurde meningen bij verstrekken. De agrarische sector is de makkelijkste prooi, goed te duiden, electoraal van geen betekenis en zelf te druk met voedselproductie om een krachtig antwoord te hebben op het toppunt van hypocrisie. Want hypocriet is het, de bevolking groeit in Nederland onbelemmerd door evenals het aantal woningen. Per 2 inwoners is er een woning beschikbaar en nog spreekt men van woningnood. Gelijk het autoverkeer en het wegennet moet Schiphol vooral blijven groeien, wanneer het niet bij Amsterdam kan, dan maar bij Lelystad. Oké, de feiten en de hypocrisie kennen we nu, het gebrek aan politieke visie en de gekleurdheid van rapporten eveneens, nu het boerenantwoord. Zoals Loesje al opmerkte: “Heb je jaren gestudeerd, wordt boerenverstand weer hip”.

 

Boerenverstand

Kijk naar het Trump-effect, niet de waarheid lijkt belangrijk maar het belevingsgevoel, de emotie regeert. Wanneer in Europa, Nederland in het bijzonder, de interesse voor voedselproducenten tanende is, waarom daar dan niet op anticiperen? De uitgaven aan voedsel zijn in rap tempo gedaald van 30 naar 10% van het burgerinkomen en als boeren hebben we dit zelf veroorzaakt. Van alles maken we veel te veel, geven het achteloos mee aan de afnemer en krijgen er veel te weinig voor betaald. Waarom moeten we dan in de kramp schieten bij elk rapport wat ons gezegende groeimodel van de jaren 50 aantast? Van kramp naar krimp, net zo ver dat het bij velen tot in de buik gevoeld wordt. Het politiek succesvolle instrument “Geef het volk (veel) brood en spelen” is ontspoord, de doodsteek voor boereninkomens geworden en heeft de waardering voor voedselproductie vermoord. Het tij zal niet eerder keren dan dat deze waardering weer terugkomt en dit wordt via de maag beleefd.

 

Europese krimp

Gelukkig is er al een flink neerwaartse beweging gaande. Jonge boeren worden nauwelijks nog geboren, de vergrijzing in de Europese boerenstand is enorm. Tot op heden wordt dit nog opgevangen door schaalvergroting, mechanisering en automatisering, maar het optimum is al bereikt. Personeel is meer en meer nodig en het tekort hieraan neemt toe, mede vanwege voornoemde beleving. Daar kunnen we over jammeren, beter wellicht bejubelen. Voedselproductie mag de komende decennia niet eenvoudig zijn, al wat makkelijk gaat brengt immers niks op. Velen kijken nu gelijk naar de waarde van hun eigen bedrijf, maar stap eens over die eigen schaduw heen. Voor de Nederlandse varkenshouderij liggen honderden miljoenen klaar voor opkoop. Rood voor rood biedt nog volop perspectief bij voornoemde vermeende woningkrapte. Sluit als boerenorganisaties aan bij de politieke belevingswereld en laat ze vooral nog veel meer geld vrij maken voor opkoop, rol de regelingen Europees uit. Pleiten voor krimp in bevolking, wegennet en vliegverkeer is niet hip en electoraal dodelijk, gaat dus niet gebeuren. Pleiten voor stevige krimp van Europese voedselproductie zet zoden aan de dijk. Weet dat dit uiteindelijk via de maag wel kan rekenen op waardering bij burgers, consumenten en overheden, zowel sociaal als geldelijk. Het armste deel van de bevolking zal zich als eerste gaan roeren, dit voor de zoveelste maal in de geschiedenis. Een Europese lente is niet ondenkbaar en gezien het maatschappelijk gedrag kennelijk gewenst.

deel dit bericht

blijf op de hoogte

meer nieuws

Scroll naar boven