Milieu

Alle stallen kennen emissiearme huisvesting, aanvankelijk mestspoel- en rioolsystemen, later biologische luchtwassers. Vaak vragen bezoekers van de showroom of er wel varkens op het bedrijf liggen, ze merken ze niet met de neus op. We wonen tussen veel burgerburen en hebben met allen een goede relatie. Op vergunningen zijn nog nooit bezwaren gekomen en dat willen we graag zo houden. Mestverwerking startten we reeds in de jaren negentig op, maar stond toen nog in de kinderschoenen. Nu pakken we opnieuw de handschoen op en gaan volledige verwerking toepassen tot schoon water aan toe. Er resteert slechts één hoogwaardige droge meststof, deze is gehygiëniseerd en daarmee tevens exportwaardig. Het drogen vindt plaats doormiddel van de eigen verbrandingsinstallatie op regionale houtsnippers.