Milieu

Alle stallen kennen emissiearme huisvesting, aanvankelijk mestspoel- en rioolsystemen, later biologische luchtwassers. Vaak vragen bezoekers van de showroom of er wel varkens op het bedrijf liggen, ze merken ze niet met de neus op. We wonen tussen veel burgerburen en hebben met allen een goede relatie. Op vergunningen zijn nog nooit bezwaren gekomen en dat willen we graag zo houden. Mestverwerking startten we reeds in de jaren negentig op, maar stond toen nog in de kinderschoenen. Later hebben we meerdere pogingen gedaan om het weer op te pakken, maar goede techniek is te duur gebleken. Ons bedrijf is buiten de overschotgebieden gelegen hetgeen betekent dat er in deze regio een mesttekort is. Dat maakt dat de afzetprijs voor drijfmest binnen de perken blijft. Het grootste deel gaat richting het Noorden, daarnaast ook naar vergisters welke energie uit mest produceren.